ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
101440
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
101429
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
101430
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
101432
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
101434
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
101435
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
101439
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
 • กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
102662
 • การให้บริการห้องประชุม
 • เตรียมความพร้อมโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก
102692
 • การให้บริการห้องประชุม
 • จัดบรรยายการดำเนินงานศูนย์ 3 วัย แก่พระภิกษุและสามเณร
90951
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมผู้สูงวัยดูแลลูกหลาน
91026
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • เข้ารับการศึกษาดูงาน ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย
92391
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • สนทนายามเช้า (สภากาแฟ)
92430
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พระราชทาน ปี 2557
95691
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย
95704
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • รับการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลพบุรี
90672
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยให้ลูกหลาน
84697
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ
84755
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ
84771
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ
84971
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมสมุดหนังสือให้ความรู้
85093
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมให้บริการ wi fi
85142
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมให้บริการ wi fi
85147
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมให้บริการ wi fi
85148
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมให้บริการ wi fi
85185
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมให้บริการ wi fi
95713
 • กิจกรรมวันแม่
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
74380
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ใส่ใจอาเซี่ยน
 • ประกวดวาดภาพอาเซี่ยน
93426
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗
93461
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗
 • เตรียมงานโครงการฯ
93462
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗
 • เตรียมงานโครงการฯ
84504
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ รวมใจแห่พระเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 • กิจกรรมศูนย์ ๓ วัยฯ รวมใจแห่พระเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
90426
 • โครงการศูนย์ ๓ วัย รักและปกป้องสถาบันหลักของชาติ
 • กิจกรรมศูนย์ ๓ วัย รักและปกป้องสถาบันหลักของชาติ
84499
 • การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • การจัดประชุมคณะทำงาน แนวคิดที่ ๕
84490
 • การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
84492
 • การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • การจัดประชุมคณะทำงาน แนวคิดที่ ๑
84493
 • การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • การจัดการประชุมคณะทำงาน แนวคิดที่ 2
84495
 • การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • การจัดประชุมคณะทำงาน แนวคิดที่ ๓
84498
 • การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • การจัดประชุมคณะทำงาน แนวคิดที่ ๔
84516
 • กิจกรรมเยาวชนวัยใส ใส่ใจไอที
 • กิจกรรมเยาวชนวัยใส ใส่ใจไอที
84519
 • โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • กิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
84513
 • กิจกรรมผู้สูงอายุสุขใจไหว้พระ ๙ วัด
 • กิจกรรมผู้สูงอายุสุขใจไหว้พระ ๙ วัด
81539
 • กิจกรรมศูนย์ ๓ วัยฯ ใส่ใจผู้สูงอายุ
 • ศูนย์ ๓ วัย ใส๋ใจผู้สูงอายุ
81479
 • กิจกรรมส่งเสริมการทำน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว และน้ำยาซักผ้า
 • โครงการส่งเสริมการทำน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว และน้ำยาซักผ้า
84145
 • กิจกรรมจักสานไม้ไผ่เพื่อพัฒนาอาชีพ
 • กิจกรรมจักสานไม้ไผ่เพื่อพัฒนาอาชีพ
84146
 • กิจกรรมจักสานไม้ไผ่เพื่อพัฒนาอาชีพ
 • กิจกรรมจักสานไม้ไผ่เพื่อพัฒนาอาชีพ
84147
 • กิจกรรมจักสานไม้ไผ่เพื่อพัฒนาอาชีพ
 • กิจกรรมจักสานไม้ไผ่เพื่อพัฒนาอาชีพ
83968
 • โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่น ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • อบรมให้ความรูู้ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
84093
 • โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่น ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ฝึกปฏิบัติให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
81543
 • กิจกรรมผู้สูงอายุ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)
 • กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
81504
 • กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
 • กิจกรรมผักสวนครัวหล่อเลี้ยงคน3วัย
74338
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
 • ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
74307
 • โครงการส่งสุขรับพรปีใหม่
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ การประกอบพิธีตามหลักศาสนาต่าง ๆ
74308
 • โครงการส่งสุขรับพรปีใหม่
 • บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
74309
 • โครงการส่งสุขรับพรปีใหม่
 • กิจกรรมศูนย์ 3 วัยฯรวมใจส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
74293
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน
 • การกราบบุพการี
74297
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน
 • กิจกรรมสำนักรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
67508
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
41664
 • กิจกรรมศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียตริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
 • กิจกรรมวาดภาพระบายสี
39611
 • กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
39613
 • กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีแห่พระ
 • กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน ประเพณีแห่พระ
39618
 • กิจกรรมพลังรัก พลังสายใย
 • กิจกรรมพลังรัก พลังสายใย
39529
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมสัมพันธ์ ไหว้พระ 9 วัด
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมสัมพันธ์ ไหว้พระ 9 วัด
39522
 • กิจกรรมเสริมสร้างสายใย ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า
 • กิจกรรมเสริมสร้างสายใย ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า
39520
 • กิจกรรมเติมเสริมสายใย ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
 • กิจกรรมเติมเสริมสายใย ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
39512
 • กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติดเพื่อคน 3 วัย
 • กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติดเพื่อคน 3 วัย
39511
 • กิจกรรมเรียน รู้ ทำ เสริมสัมพันธ์สู่อาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร
 • กิจกรรมเรียน รู้ ทำ เสริมสัมพันธ์สู่อาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร
39483
 • โครงการสร้างเสริมประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คณะทำงานและสมาชิกศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง
 • โครงการสร้างเสริมประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คณะทำงานและสมาชิกศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง
39482
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
39441
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวกิจกรรม

การให้บริการห้องประชุม
จัดบรรยายการดำเนินงานศูนย์ 3 วัย แก่พระภิกษุและสามเณร

การให้บริการห้องประชุม
เตรียมความพร้อมโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก

กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI

กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI

กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI
กิจกรรมให้บริการห้อง ICT และฟรี WIFI


แสดงทั้งหมด >>

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

callcenter

สมาชิก : 3
Content : 66
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 11295
  เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
๐๓๕-๘๖๑๘๖๖

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเจ้าฉ่า
หมู่ที่ ๘ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๘๖๑๘๖๖
โทรสาร ๐๓๕-๘๖๑๘๖๖
Email: bangchaocha.tgc@familylove.go.th